PRACA SZUKA CZŁOWIEKA


Poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. osobowych i socjalnych

Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należy:

pełna obsługa kadrowa pracowników i zleceniobiorców, w zakresie przygotowywania dokumentacji  związanej z zatrudnieniem,
bieżące wprowadzanie danych oraz zmian do systemu kadrowo - płacowego;
przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, formalności związanych
z przyjmowaniem do pracy i zwalnianiem z pracy pracowników, przygotowywanie umów o pracę i pism w przypadku rozwiązywania umów o pracę,
prowadzenie indywidualnych teczek spraw osobowych każdego pracownika,
prowadzenie ewidencji przyjmowanych do pracy i zwalnianych z pracy pracowników,
kierowanie pracowników przyjmowanych do pacy na badania lekarskie, szkolenia
wydawanie świadectw pracy byłym pracownikom,
opracowywanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych i czuwanie nad ich realizacją,
czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, regulaminu pracy, porządku wewnętrznego i dyscypliny pracy,
organizowanie systemu kontroli obecności pracowników w pracy i prowadzenie:

list obecności,
ewidencji nieobecności z powodu choroby lub innych przyczyn,
ewidencji przepracowanych godzin nadliczbowych i czasu wolnego udzielonego w zamian,

prowadzenie  dokumentacji  dotyczącej  rozliczania czasu pracy,
prowadzenie całokształtu spraw socjalnych pracowników oraz członków ich rodzin, o których mowa w przepisach dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz obsługa świadczeń pozapłacowych (karty sportowe).

 

Od kandydatów oczekujemy:

minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w dziale kadr i płac na samodzielnym stanowisku - warunek konieczny,
wykształcenia wyższego - mile widziany ukończony kierunek zarządzanie, finanse, rachunkowość lub studia podyplomowe z zakresu prawa pracy,
znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz dokumentacji kadrowej,
dodatkowym atutem będzie znajomość ustawy z dnia ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury,
dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w instytucji kultury,
bardzo dobrej organizacji i planowania pracy własnej,
doskonałej organizacji pracy i umiejętności radzenia sobie z wielozadaniowością
odpowiedzialności, rzetelności i sumienności,
biegłej obsługi komputera, pakietu MS Office oraz znajomości programu Comarch Optima Kadry i Płace.

 

Oferujemy:

współpracę na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku,
stałe wynagrodzenie podstawowe,
narzędzia niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków,
dogodne godziny pracy,
miłą i przyjazną atmosferę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 14 lutego 2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV poniższej klauzuli lub równoważnej w treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Ludowy w Krakowie, siedziba: os. Teatralne 34, 31-948 Kraków, moich danych osobowych podanych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji i archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych i prawie dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Teatr Ludowy na mocy niniejszej zgody oraz prawie do ich zmiany i poprawiania”.

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 


facebook instagram youtube blog