PRACA SZUKA CZŁOWIEKA


Kierownik Administracyjno-gospodarczy
Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:
1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad:
a. stanem technicznym budynków;
b. utrzymaniem urządzeń technicznych, sieci i instalacji;
c. utrzymaniem czystości w obiektach;
d. zagadnieniami dotyczącymi ochrony obiektów oraz gospodarki odpadami.
2. Kierowanie pracą kilkuosobowego zespołu działu administracyjno-gospodarczego.
3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników.
4. Planowanie, koordynowanie i nadzór nad remontami, naprawami i usługami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne, umowy najmu lokali, itp..
5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku.
6. Przeprowadzaniem inwentaryzacji majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Koordynowanie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem środkami transportu.
8. Zarządzanie dostarczaniem mediów, usług telekomunikacyjnych i innych umów dotyczących administracji.
9. Analizowanie kosztów mediów takich jak prąd, energia cieplna itp., zapewnienie optymalizacji kosztów.
10. Identyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia i rozwoju.
11. Opracowywanie, zarządzanie i nadzór nad procedurami wewnętrznymi w zakresie kompetencji działu.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: budownictwo, energetyka), administracja, zarządzanie lub zamiennie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 2-5 lat.
Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem.
Umiejętność przygotowywania pism urzędowych, sprawozdań i umów.
Umiejętności analityczne oraz komunikatywność.
Samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu.
Bardzo dobra organizacja pracy i efektywne zarządzanie czasem.
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
Umiejętność analitycznego myślenia.
Umiejętność planowania i priorytetyzacji zadań.

Oferujemy:
Stałą umowa o pracę.
Niezbędne narzędzia do pracy.
Pracę biurową, w systemie jednozmianowym – od poniedziałku do piątku.
Możliwość zdobywania szerokiej wiedzy oraz ciągłego rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) osobiście: Kadry pok. 14 budynek Scena „Stolarnia” os. Teatralne 23 lub na adres e-mail: kadry@ludowy.pl  w terminie do 15.06.2018r.
Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 34,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ludowy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłej rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


facebook instagram youtube blog