Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
15.06.2009

FESTIWAL ZAKOŃCZONY - PRZEDSTAWIAMY WERDYKT i FINAŁOWY SPEKTAKL Z UDZIAŁEM JANUSZA RADKA

Jury I Międzynarodowego Przeglądu Spektakli Teatrów Miast Postindustrialnych PostSoc Festiwal Nowa Huta 2009 w składzie:Prof. Michał Bogusławski (reżyser)
Krzysztof Miklaszewski (reżyser)
Ryszard Klimczak (Dziennik Teatralny)
Magdalena Huzarska-Szumiec („Gazeta Krakowska")
Paweł Głowacki („Dziennik Polski")ogłosiło werdykt.
Wszyskim widzom serdecznie dziękujemy za obecność, życzliwośc i zainteresowanie!

Protokół jury Jury I Międzynarodowego Przeglądu Spektakli Teatrów Miast Postindustrialnych PostSoc Festiwal Nowa Huta 2009 w składzie: Prof. Michał Bogusławski (reżyser) Krzysztof Miklaszewski (reżyser) Ryszard Klimczak (Dziennik Teatralny) Magdalena Huzarska-Szumiec („Gazeta Krakowska") Paweł Głowacki („Dziennik Polski") Jury wyraża aprobatę dla idei Festiwalu, który już w pierwszej edycji pokazał ciekawe artystyczne możliwości odnawiania tradycji i kształtowania postaw w konfrontacji z trudnymi stereotypami historii. Jednocześnie Jury postuluje rozszerzenie formuły Festiwalu o kontekst innych sztuk (wystawy plastyczne, pokazy filmowe i inne zdarzenia artystyczne).
Po obejrzeniu w dniach 5-14 czerwca 2009 r. następujących spektakli:
- „Cholonek" - wg Janoscha, reż. Mirosław Neinert, Robert Talarczyk (Teatr Korez - Katowice)
- Adam Sroka „Symfonia lokatoris" reż. Adam Sroka Teatr Ludowy - Kraków
- Ivo Bresan „Przedstawinie Hamleta we wsi Głucha Dolna" reż. Tomasz Obara (Teatr Ludowy - Kraków)
- Vaśek Kania „Brygada szlifierza Karhana", reż. Remigiusz Brzyk (Teatr Nowy - Łódź)
- „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej" wg Michała Witkowskiego, reż. Jarosław Tumidajski (Teatr Śląski - Katowice)
- Jewgienij Griszkowiec „Zima", opieka artystyczna Gienadij Szaposznikow, reż. Artiom Dowgopołyj (Irkucki Akademicki Teatr Dramatyczny im. N.P.Ochłapkowa - Rosja)|Jury postanowiło jednomyślnie przyznać Grand Prix Festiwalu spektaklowi „Brygada szlifierza Karhana" Vaska Kani w reż. Remigiusza Brzyka z Teatru Nowego w Łodzi za: - trafne artystycznie nawiązanie do tradycji - znalezienie nowatorskiej formy przekazania tekstu - interpretację reżyserską - potraktowania historii z dystansem
oraz pozaregulaminową Nagrodę Dziennika Teatralnego dla NAJLEPSZEGO AKTORA I Międzynarodowego „PostSoc Festiwalu" Kajetanowi Wolniewiczowi za artystyczny umiar w prowadzeniu roli i dojrzałość aktorską.\ 

kopia__mg_0254_640
Jury także postanowiło wyróżnić Dyplomem Honorowym „Zimę" Jewgienij a Griszkowca w reż. Artioma. Dołgopolego i Genadija Szaposznkowa z Irkuckiego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. N.P.Ochłapkowa za poetycki klimat przedstawienia.

Ostatni dzień POSTSOC FESTIWALU to prezentacja widowiska muzycznego Janusza Radka i zespołu Kulturka w aranżacji scenicznej Łukasza Czuja. "La Dolce NRD" to nie tylko nostalgiczny powrót do melodii z okresu socjalizmu, ale i prawdziwe, widowiskowe show.
"

Zobacz podsumowanie PostSocu"

Popularne

08.12.2019

PREMIERA "ANIOŁÓW W AMERYCE"

Duża Scena| 7 grudnia

Zobacz więcej
31.10.2019

TEATR W PODRÓŻY

Spektakl "Panna Julia" w reż. Radka Stępnia na zagranicznych Festiwalach.

Zobacz więcej
24.10.2019

ŻOŁĄDKOWA LEKKOŚĆ BYTU

#żołądkowalekkośćbytu - premierowo na Scenie Pod Ratuszem. Tekst piosenki Michała Chludzińskiego./ Nowy post na blogu.

Zobacz więcej