Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
22.10.2020

RAPORT KULTURA

22 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki podczas prezentacji Raportu Kultura opracowanego przez ekspertów think tanku Open Eyes Economy dojdzie do spotkania twórczych środowisk Krakowa.

W czasie pandemii COVID - 19 i lockdownu Kultura została zamrożona. Na drzwiach instytucji, teatrów, muzeów i galerii wywieszono kartki “nieczynne do odwołania”. Cały sektor został drastycznie wyłączony i pozbawiony zarówno kontaktu z odbiorcą jak i dopływu środków finansowych związanych ze swoją działalnością. Tak radykalne i dramatyczne doświadczenia wymagają podjęcia działań specjalnych. Koniecznością staje się spotkanie różnych środowisk, wymiana doświadczeń i stworzenie nowych ram współpracy.

22 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki podczas prezentacji Raportu Kultura opracowanego przez ekspertów think tanku Open Eyes Economy dojdzie do takiego spotkania twórczych środowisk Krakowa.

Ruch Open Eyes Economy to nie tylko rozwijane w środowiskach akad emickich koncepcje ekonomiczne. Jego inicjatorzy zawsze podkreślali, że to dzięki artystom skomplikowane teorie naukowe mogą oddziaływać społecznie. Dlatego prezentację dokumentu poprzedzi eksplikacja otwieranego przez Teatr im J. Słowackiego w Krakowie i AYA Found projektu Kultura Futura pokazująca, jak w praktyce splatają się ze sobą wydarzenia par excellence interdyscyplinarne.

Podczas spotkania w Małopolskim Ogrodzie Sztuki zaplanowano również specjalny performance Aleksandra Janickiego z akcji artyst ycznej Isolation - Confrontation, jako symboliczne wprowadzenie do tez przedstawionych w Raporcie Kultura. 

Najważniejsze wnioski raportu omówi prof. Jerzy Hausner, po czym przedstawi rekomendacje zespołu eksperckiego. W dyskusji „ Kultura sposobem na kryzysy , kryzys sposobem na kulturę? ” zostaną one skonfrontowane z doświadczeniami artystów, animatorów wydarzeń kulturalnych i osób kierujących  instytucjami kultury i nauki Krakowa. W programie znajdzie się również projekcja filmu  przygotowanego przez ZAiKS.

Wydarzenie zakończy występ trębacza Antoniego "Ziuta" Gralaka wraz z zespołem 100nka .

Multimedialne Forum / Raport Kultura / Kultura Futura
Godz. 11.00
Małopolski Ogród Sztuki, ul Rajska 12

Powyższe działanie to inicjatywa Open Eyes Economy HUB oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekon omicznego w Krakowie oraz Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i AYA Found.

Spektakl: reżyseria, muzyka, performance : Aleksander Janicki AYA Found / Kultura Futura

U dział biorą:
Prelegenci :  
Jerzy Hausner Przewodniczący Rady Programowej OEES, Funda cja GAP
Izabela Błaszczyk, Dyrektor Krakowskieg o Biura Festiwalowego
Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Michał Komar, Wiceprezes Stowarzys zenia Autorów ZAiKS
Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kul tury
prof. dr hab. Jacek Purchla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Joanna Sanetra - Szeliga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Interlokutorzy:
Prof. Andrzej Bednarczyk , Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. Andrzej Jajszczyk , członek Rad y Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
Prof. Jerzy Stelmach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Moderator
Tomasz Janowski, Instytut W spólnot Obywatelskich, Współautor projekt u Kultura Futura

Reżyser i autor spektaklu:
Alek Janicki, artysta, performer, AYA Found, Twórca Międzynarodowe g o Forum Kultura Futura

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/367832764343033/?active_tab=about

Transmisja będzie dostępna na naszym kanale na FB: https://www.facebook.com/OpenEyesEconomy

Oraz na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeJr22S3_OlwbZhTeFJoxdghttps://teatrwkrakowie.pl/
https://oees.pl/
https://aptekagallery.com/

Popularne

Obrazek
08.09.2020

PIERWSZA PRÓBA SPEKTAKLU "BOSKA"!!!

Za nami pierwsza czytana próba najnowszej premiery Sceny Pod Ratuszem. Już w listopadzie zaprosimy Was na spektakl Petera Quiltera "BOSKA!" w Roberta Talarczyka.

Zobacz więcej
Obrazek
22.06.2020

DRUGA RECENZJA "SOLARIS"

Zobacz zdjęcia z premiery i przeczytaj relację na Instagram..

Zobacz więcej
Obrazek
22.06.2020

PIERWSZA RECENZJA "SOLARIS"

„Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi". – pisze Stanisław Lem w swojej najpopularniejszej powieści – „Solaris".

Zobacz więcej