REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW OTWARTYCH (VOUCHERÓW):
1. Płatności za vouchery można dokonać w kasie biletowej bądź przelewem na konto Teatru Ludowego:
PKO BP 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków. W tytule przelewu należy podać: opłata za vouchery, imię i nazwisko oraz telefon osoby kupującej. W przypadku chęci otrzymania voucherów w wersji elektronicznej przed dokonaniem płatności prosimy o kontakt telefoniczny.
2. Każdy voucher ma określony termin jego wykorzystania/termin ważności.
3. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
4. Voucher należy wymienić w kasie biletowej Teatru Ludowego na bilet wstępu na wybrany spektakl (wyłączając spektakle gościnne, premiery galowe, spektakle sylwestrowe, spektakle zamknięte oraz spektakle łączone), pod warunkiem dostępności miejsc.
5. Voucher oraz bilet wymieniony z vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.
6. Voucher można wymienić na bilet tylko w kasach Teatru Ludowego: Duża Scena - os. Teatralne 34 oraz Scena Pod Ratuszem - Rynek Główny 1, na dowolny spektakl (z wyjątkiem spektakli wymienionych w pkt 4) i bilety w każdej strefie cenowej. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość vouchera, kasa nie zwraca różnicy.
7. Podczas dokonywania rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo prosimy o podanie numeru vouchera.
8. Za niewykorzystane vouchery kasa nie zwraca pieniędzy. Cena jednego vouchera 50 zł.