Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
28.09.2015

STREFY KONTAKTU - WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY

Zamknięty konkurs dramaturgiczny, uczestniczą w nim wyłącznie osoby zaproszone przez organizatorów, czyli Wrocławski Teatr Współczesny i Miasto Wrocław. Jego celem jest inicjowanie twórczości dramatopisarskiej w duchu wielkich wrocławskich dramatopisarzy – Helmuta Kajzara, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Różewicza – poszukiwaczy nowych form wyrazu i języka scenicznego do opisu współczesności. CZYT.DALEJ...


www_wtw_logo_1024

STREFY KONTAKTU

chcąc, by twórczość Helmuta Kajzara, Tymoteusza Karpowicza i Tadeusza Różewicza była stale obecna na polskich scenach, by brzmiała w nowatorski sposób, przyciągając kolejne pokoleniach widzów, ogłaszamy otwarty konkurs ofert na wystawienie utworu jednego z tych twórców. WTW będzie uczestniczył w tych realizacjach jako koproducent, przeznaczając na ten cel kwotę z puli 200 000 zł., ufundowaną przez Miasto Wrocław.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

1. Oferta powinna zawierać:

  • nazwę zgłaszającego wraz z adresem i numerem telefonu osoby odpowiedzialnej,
  • tytuł i nazwisko autora,
  • nazwiska twórców wraz z krótką informacją o nich,
  • reżyserską i inscenizacyjną eksplikację sztuki,
  • planowaną datę premiery,
  • wstępny kosztorys z oczekiwaną kwotą dofinansowania.

2. Premiera spektaklu powinna odbyć się do 31 stycznia 2016 r.
3. Przedstawienie musi być włączone do repertuaru teatru zgłaszającego ofertę – nie mogą to być zdarzenia jednorazowe lub pokazywane kilka razy po premierze.
4. Spektakl będzie przynajmniej jednokrotne pokazany na festiwalu polskiej dramaturgii współczesnej wtw://strefy_kontaktu 2016_festiwal.
5. Preferowane będą rzadko wystawiane utwory wymienionych autorów.
6. Termin składania ofert upływa 15 września 2014 r. Należy je przysłać do Wrocławskiego Teatru Współczesnego na adres: 50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12
z dopiskiem „koprodukcja”.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 października 2014 r. Decyzję podejmie komisja artystyczna w składzie: Marek Fiedor – dyrektor naczelny i artystyczny WTW, Ryszard Nowak – zastępca dyrektora, Maryla Zielińska – kierownik literacki, Anna Błaszczak – sekretarz literacki, Anna Dąbrowska – koordynator projektów artystycznych,
8. Podpisanie umów koprodukcyjnych na podstawie wcześniejszych negocjacji do 31 grudnia 2014 r.

Kontakt:
Koordynator projektu: Katarzyna Jankowska, 2016koprodukcja@wteatrw.pl, 71/358 89 01.

 ww_info_esk_500

 

W dniu 25 września 2014 roku Komisja Konkursowa z nadesłanych zgłoszeń wybrała między innymi projekt Teatru Ludowego

  • Tadeusz Różewicz Kartoteka / Kartoteka rozrzucona, adaptacja i reżyseria: Marcin Kalisz [Teatr Ludowy, Kraków] | Premiera: 30 października 2015

ww_info_esk_512

wtw_2016_logo_www_400


Spektakle zrealizowane w koprodukcji z Wrocławskim Teatrem Współczesnym zostaną zaprezentowane w ramach wtw://strefy_kontaktu 2016 _festiwal.

Popularne

10.12.2018

"LOKOMOTYWĄ PRZEZ ŚWIAT" - PREMIERA

Nasza druga sobotnia premiera odbyła się na Scenie Stolarnia i zachwyciła zarówno zgromadzone dzieci jak i dorosłych, którzy długo oklaskiwali twórców oraz występujących: Patrycję Durską oraz Pawła Kumięgę.

Zobacz więcej
10.12.2018

"MISTRZ I MAŁGORZATA" - PREMIERA

W sobotę 8 grudnia premierą "Mistrz i Małgorzata" zainaugurowaliśmy XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Boska Komedia".

Zobacz więcej
04.12.2018

SPÓŁDZIELNIA

Za nami kolejne spotkanie w ramach Spółdzielni Teatralnej./Zdjęcia

Zobacz więcej