Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
06.09.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach procedury rozeznania rynku Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert na sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na obsłudze technicznej prób i spektakli teatralnych.

W ramach procedury rozeznania rynku Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert na sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na obsłudze technicznej prób i spektakli teatralnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności :

1) Montaż i demontaż dekoracji do spektakli teatralnych na scenach Teatru Ludowego wg planu montażu dekoracji teatralnych.

2) Obsługa techniczna spektakli i innych zajęć repertuarowych realizowanych przez Teatr Ludowy (transport wewnętrzny i składowanie dekoracji).

3) Obsługa techniczna urządzeń sceny : wyciągi sceniczne, obrotówka, prace na wysokościach powyżej 3 m.

4) Wynoszenie lub wywożenie elementów dekoracji przy użyciu podręcznych, magazynowych środków transportu, prace porządkowe w obrębie scen. 5) Likwidacja dekoracji przez rozkręcenie lub cięcie łączeń, rozbieranie i sortowanie elementów wg rodzajów materiałów.

Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 16 września 2013 r. do godziny 14.30 na adres: d.techniczy@ludowy.pl

1. Wymagania wobec Wykonawcy powyższej usługi zostały uwzględnione we wstępnym opisie zamówienia.

2. Opis zamówienia określa warunki i okres wykonywania usługi.

3. Prosimy o przesłanie oferty na przeprowadzenie ww. usługi z podaniem kosztów netto i brutto.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę i do negocjacji warunków po wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 6. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w jednostce.

7. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

8. Przed opracowywaniem oferty oraz kalkulacji usługi, prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami, które stanowią: o opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, o formularz kalkulacji cenowej usługi – załącznik nr 2.

9. Całościowa oferowana cena usługi stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
p. Zenon Maciak – kierownik Sceny Tel. 12/6802143 lub 664498546

Plik do pobrania (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Popularne

10.12.2018

"LOKOMOTYWĄ PRZEZ ŚWIAT" - PREMIERA

Nasza druga sobotnia premiera odbyła się na Scenie Stolarnia i zachwyciła zarówno zgromadzone dzieci jak i dorosłych, którzy długo oklaskiwali twórców oraz występujących: Patrycję Durską oraz Pawła Kumięgę.

Zobacz więcej
10.12.2018

"MISTRZ I MAŁGORZATA" - PREMIERA

W sobotę 8 grudnia premierą "Mistrz i Małgorzata" zainaugurowaliśmy XI Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Boska Komedia".

Zobacz więcej
04.12.2018

SPÓŁDZIELNIA

Za nami kolejne spotkanie w ramach Spółdzielni Teatralnej./Zdjęcia

Zobacz więcej