Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
06.09.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach procedury rozeznania rynku Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert na sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na obsłudze technicznej prób i spektakli teatralnych.

W ramach procedury rozeznania rynku Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert na sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na obsłudze technicznej prób i spektakli teatralnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności :

1) Montaż i demontaż dekoracji do spektakli teatralnych na scenach Teatru Ludowego wg planu montażu dekoracji teatralnych.

2) Obsługa techniczna spektakli i innych zajęć repertuarowych realizowanych przez Teatr Ludowy (transport wewnętrzny i składowanie dekoracji).

3) Obsługa techniczna urządzeń sceny : wyciągi sceniczne, obrotówka, prace na wysokościach powyżej 3 m.

4) Wynoszenie lub wywożenie elementów dekoracji przy użyciu podręcznych, magazynowych środków transportu, prace porządkowe w obrębie scen. 5) Likwidacja dekoracji przez rozkręcenie lub cięcie łączeń, rozbieranie i sortowanie elementów wg rodzajów materiałów.

Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 16 września 2013 r. do godziny 14.30 na adres: d.techniczy@ludowy.pl

1. Wymagania wobec Wykonawcy powyższej usługi zostały uwzględnione we wstępnym opisie zamówienia.

2. Opis zamówienia określa warunki i okres wykonywania usługi.

3. Prosimy o przesłanie oferty na przeprowadzenie ww. usługi z podaniem kosztów netto i brutto.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę i do negocjacji warunków po wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 6. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w jednostce.

7. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

8. Przed opracowywaniem oferty oraz kalkulacji usługi, prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami, które stanowią: o opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, o formularz kalkulacji cenowej usługi – załącznik nr 2.

9. Całościowa oferowana cena usługi stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
p. Zenon Maciak – kierownik Sceny Tel. 12/6802143 lub 664498546

Plik do pobrania (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Popularne

14.05.2019

WYRÓŻNIENIE DLA ANNY PIJANOWSKIEJ NA 54. PRZEGLĄDZIE TEATRÓW MAŁYCH FORM KONTRAPUNKT 2019

Miło nam poinformować iż, Jury, doceniając wysoki poziom zaprezentowanych przedstawień i wyjątkowo trafną ich selekcję, zgodną z mottem festiwalu „Coś jej winien?", zdecydowało się docenić i nagrodzić kreacje aktorskie, indywidualności twórcze i koncepty. Z uwagi na dużą liczbę tych zjawisk postanowiło przyznać: wyróżnienie Annie Pijanowskiej za rolę Lucy w „Hańbie" . Gratulujemy!

Zobacz więcej
15.04.2019

"KOLACJA DLA GŁUPCA" CZYLI ROZRYWKA NA WYSOKIM POZIOMIE

Aktorzy wybrani przez Tadeusza Łomnickiego do obsady „Kolacji dla głupca” w stu procentach spełnili warunki decydujące o sukcesie spektaklu. Paweł Kumięga brawurowo i mądrze zagrał tytułowego głupca, znakomicie wtórował mu Jacek Wojciechowski w roli Bronchant. Świetną kreację nadobowiązkowego inspektora skarbowego stworzył Jan Nosal. Z wdziękiem i świadomością swoich ról zagrali Marta Bizoń, Iwona Sitkowska oraz Maciej Namysło.

Zobacz więcej
02.04.2019

MARKA RADIA KRAKÓW UROCZYŚCIE WRĘCZONA

Wyróżnienie dla Teatru Ludowego za spektakl "Salto w tył" odebrała p. Dyrektor Małgorzata Bogajewska oraz reżyser spektaklu Maćko Prusak. Bardzo dziękujemy za uznanie, a aktorom gratulujemy!

Zobacz więcej