Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
16.12.2016

Zespół Teatru Ludowego popiera protest aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,
W imieniu Protestującego Zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu...

Zespół Teatru Ludowego popiera protest aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,
W imieniu Protestującego Zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu chciałbym przeczytać ich oświadczenie:
Od czterech miesięcy trwa dramatyczny protest artystów i publiczności Teatru Polskiego we Wrocławiu przeciwko dewastacji naszej sceny przez powołanego w kontrowersyjnym konkursie dyrektora Cezarego Morawskiego. 15 grudnia 2016 w akcie zemsty Morawski powziął decyzję o zwolnieniu 11 osób, w tym aktorów będących twarzami teatru: Annę Ilczuk, Martę Ziębę, Andrzeja Kłaka i Michała Opalińskiego. Do śmietnika poleciało 7 przedstawień, wśród nich Krystiana Lupy, Moniki Strzępki, Krzysztofa Garbaczewskiego i Łukasza Twarkowskiego. Morawski swoimi decyzjami o zwolnieniach likwiduje cały dział graficzno-komputerowy. Zarzuca edukację teatralną, która jest jednym ze statutowych obowiązków teatru. Rezygnuje z organizacji wydarzeń pro publico bono oraz wyjazdów zagranicznych i możliwości dotarcia do widzów zagranicznych w Polsce. To zwykły wandalizm. Teatr Polski we Wrocławiu w kształcie, jaki znacie, właśnie przestaje istnieć. Protestującym pracownikom ogranicza się wolności obywatelskie i twórcze, zastrasza i deprecjonuje ich dorobek. Apelujemy do naszych organizatorów – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – o niezwłoczne zatrzymanie procesu niszczenia Teatru Polskiego we Wrocławiu i podjęcie rozmów. Dziękuję za Państwa uwagę.

Katarzyna Strączek

Ladies and Gentlemen,
On the behalf of Protesting Ensemble of Polski Theatre in Wrocław, I would like to read their statement:
Already four months lasts dramatic protest of artists and spectators of Polski Theatre in Wroclaw against the devastation of our stage by the appointed in the controversial circumstances director Cezary Morawski. Today, on December 15th, Morawski in an act of revenge made the decision to dismiss 11 people, including actors, who are emblems of our theatre: Anna Ilczuk, Marta Zięba, Andrzej Kłak and Michał Opaliński. As many as 7 performances, including Krystian Lupa’s, Monika Strzępka's, Krzysztof Garbaczewski’s and Łukasz Twarkowski's, were thrown in the trash. Morawski, by taking these decisions, eliminates an entire graphic and computer section. He gets rid of theater education, which is one of the statutory duties of the theater. Moreover, he resigns from the organization of events pro bono, foreign trips and opportunities to reach foreign spectators in Poland. It's simply vandalism. Polski Theatre in Wroclaw in a shape, as you know, just cease to exist. Protesting employees faced limitation civil as well as creative freedom, they are intimidated and their achievements are depreciated. We appeal to our organizers – Lower Silesian Marshal Office and the Ministry of Culture and National Heritage – to immediately stop the process of destruction of the Polski Theatre in Wroclaw and start talks. Thank you for your attention.

Katarzyna Strączek

Popularne

Obrazek
22.06.2020

DRUGA RECENZJA "SOLARIS"

Zobacz zdjęcia z premiery i przeczytaj relację na Instagram..

Zobacz więcej
Obrazek
22.06.2020

PIERWSZA RECENZJA "SOLARIS"

„Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi". – pisze Stanisław Lem w swojej najpopularniejszej powieści – „Solaris".

Zobacz więcej
Obrazek
15.06.2020

KONKURS! WYGRAJ BILETY NA SPEKTAKL!

Do porannej kawy polecamy - KONKURS organizowany przez Muzeum Teatralne / Muzeum Krakowa.

Zobacz więcej