Prowadzone przy Teatrze Ludowym roczne Studium Terapii przez Sztukę, rozpoczyna właśnie XV edycję.

Szkolimy nauczycieli, instruktorów, gospodynie domowe, bizneswoman. Staramy się rozpoznać talent każdej z osób i go umocnić. Jak człowiek jest umocniony w swoim i wie, że idzie w dobrym kierunku, to może przenosić góry.

 

Zajęcia podczas trwania kursu dotyczą: 
- podstaw reżyserii teatralnej i improwizacji 
- budowania scen teatralnych, pracy z kostiumem i rekwizytem 
- podstaw wokalno - muzycznych z elementami interpretacji; 
- pracy nad tekstem (wiersz, proza) podstaw prawidłowej wymowy scenicznej; 
- ruchu, podstaw tańca i choreografii, choreoterapii; 
- elementy psychologii z wykorzystaniem praktyk NLP 


facebook twitter youtube blog