Krzysztof Górecki


Absolwent PWST w Krakowie (1974) 
Występował w Teatrze Płockim (1974-76) 
Od 1976 roku związany z Teatrem Ludowym. m Ludowym. 
 


facebook instagram youtube blog