Kontakt

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego 
Justyna Mikoś

Osiedle Teatralne 23, 31-948 Kraków 

mikos@ludowy.pl