Teatr Ludowy realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia – Etap 4" w ramach Programu Infrastruktura Kultury. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w wysokości 240 000 zł.

Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków w wysokości: 240 000 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi: 565 012,19 zł. Zadanie jest kolejnym etapem inwestycji, obejmującej modernizację Dużej Sceny Teatru Ludowego.

W skład zadania wchodzą prace budowlane związane z modernizacją podłogi scenicznej i kieszeni sceny, polegające na wymianie poszycia podłogi i wykonaniu demontowalnego zabezpieczenia orkiestronu wraz z instalacją podłogowych gniazd elektroakustycznych. Przebudowie ulegnie również portal sceniczny oraz wykonana zostanie nowa rampa oświetleniowa. Dodatkowo w ramach zadania zakupiona zostanie konsoleta oświetleniowa.