REGULAMIN PAKIETU 60+ W TEATRZE LUDOWYM

 

1. Pakiet 60+ realizowany w ramach współpracy Teatru Ludowego w Krakowie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A . „ Ciepła energia Krakowa - Ciepła energia. teatralna online w Twoim domu” to bezpłatne zaproszenie ufundowane przez MPEC, w ramach którego zaprezentowane zostaną online spektakle teatralne, którym towarzyszyć będą spotkania i wywiady z aktorami i twórcami, poznawanie kulis teatru, podcasty edukacyjne,
wspólna zabawa i nauka.

2. Pakiet 60+ skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia

3. Pakiet 60+ można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.ludowy.pl. 

4. Istnieje również możliwość rezerwacji Pakietu telefonicznie pod nr. 126802112 / 114 lub drogą mailową: rezerwacja@ludowy.pl. 

5. Link do wydarzenia online zostanie udostępniony drogą elektroniczną na 24 godziny przed

planowanym wydarzeniem i będzie on aktywny jeszcze przez 48 godzin od daty jego
rozpoczęcia.

6. Spektakle w ramach Pakietu online można obejrzeć tylko i wyłącznie w wyznaczonych

terminach:

  • 19 listopada „Zahipnotyzuj mnie”, reżyseria: Małgorzata Bogajewska
  • 28 listopada „Pippi”, reżyseria: Maćko Prusak
  • 3 grudnia „Solaris”, reżyseria: Marcin Wierzchowski
  • 6 grudnia „Jak się nie zgubić w teatrze?” – niespodzianka dla najmłodszych
  • 31 grudnia - Spektakl sylwestrowy

7. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr Ludowy w Krakowie, Osiedle Teatralne 34, 31- 948 Kraków. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Michał Maciołek, adres e-mail: iod@ludowy.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a także zgodnie z przepisami podatkowymi. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Uczestnik Projektu „ Ciepła energia Krakowa - Ciepła energia teatralna online w Twoim domu” posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu .