Rezerwacja grupowa 1.


Rezerwacji można dokonać osobiście w Dziale Obsługi Widza Teatru (miejsce : os. Teatralne 23, 31-948 Kraków) lub telefonicznie pod numerem 126802112 / 113, faks 126802154.
2. Rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego, złożonego w formie Formularza zamówienia biletów grupowych, który należy dostarczyć osobiście lub wysłać faksem (numer faks 126802154) do 7 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza.
3. Wszelkie zmiany w rezerwacji bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w Dziale Obsługi Widza, w formie pisemnej ( faks, email ), w terminie do 14 dni przed spektaklem. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.
4. Zarezerwowane bilety należy bezwzględnie wykupić w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza lub najpóźniej 14 dni przed spektaklem.
5. Odpłatność za bilety : kasa teatru (gotówka, karty płatnicze) lub przelewem, przekazem pocztowym na konto teatru, z podaniem numeru rezerwacji. Numer konta : Bank PKO BP 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197.
6. Faktury VAT za zakupione bilety będą wystawiane tylko na podstawie paragonu fiskalnego w ciągu 7 dni od daty sprzedaży (dotyczy firm/instytucji) i 90 dni od daty sprzedaży (dotyczy osób prywatnych).
7. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.
8. Kasy teatralne na 30 minut przed spektaklem w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl.
9. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np.: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu.
10. Zwroty zakupionych biletów grupowych będą akceptowane w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed spektaklem, a w przypadku o którym mowa w pkt 9, w terminie uzgodnionym z Działem Obsługi Widza.
11. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi” będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.
12. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od wpływu do teatru podpisanego oryginału „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi”. Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety.
13. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) tylko w celu wykonywania czynności wynikających z Regulaminu Rezerwacji Biletów i związanych z dokonywaniem rozliczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.