REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU TEATRALNEGO ONLINE W TEATRZE LUDOWYM 

 1. Pakiet Teatralny Online to projekt, w ramach którego zaprezentowane zostaną online spektakle teatralne, którym towarzyszyć będą spotkania i wywiady z aktorami i twórcami, poznawanie kulis teatru, podcasty edukacyjne, wspólna zabawa i nauka.
 2. Koszt Pakietu Teatralnego Online – 30 zł.
 3. Pakiet Teatralny Online można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.ludowy.pl. 
 4. Istnieje również możliwość rezerwacji Pakietu telefonicznie pod nr. 126802112 / 114 lub drogą mailową: rezerwacja@ludowy.pl. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Pakiet należy wykupić w terminie uzgodnionym podczas dokonywania rezerwacji. Płatności za bilety należy dokonać przelewem na rachunek bankowy teatru PKO BP nr 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197, z podaniem numeru rezerwacji.
 5. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie anulowana, a umowa zostaje uznana za zawartą, Teatr obciąży zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.
 6. Nie ma możliwości zwrotu należności za bilety zakupione w ramach Pakietu  (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 7. Link do wydarzenia online zostanie udostępniony drogą elektroniczną na 24 godziny przed planowanym wydarzeniem i będzie on aktywny jeszcze przez 48 godzin od daty jego rozpoczęcia.
 8. Spektakle w ramach Pakietu online można obejrzeć tylko i wyłącznie w wyznaczonych terminach:
 • 19 listopada „Zahipnotyzuj mnie”, reżyseria: Małgorzata Bogajewska
 • 28 listopada „Pippi”, reżyseria: Maćko Prusak
 • 3 grudnia „Solaris”, reżyseria: Marcin Wierzchowski
 • 6 grudnia „Jak się nie zgubić w teatrze?” – niespodzianka dla najmłodszych
 • 31 grudnia - Spektakl sylwestrowy

9.     Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr Ludowy w Krakowie, Osiedle Teatralne 34, 31- 948 Kraków. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Michał Maciołek, adres e-mail: iod@ludowy.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a także zgodnie z przepisami podatkowymi. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Posiadacz Pakietu Teatralnego Online  posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.