Strefa widza

Zobacz więcej

REZERWACJA GRUPOWA

REZERWACJA GRUPOWA - REGULAMIN

Rezerwacji można dokonać osobiście w Dziale Obsługi Widza Teatru (miejsce : os. Teatralne 23, 31-948 Kraków) lub telefonicznie pod numerem 126802112 / 113, faks 126802154. Rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego, złożonego w formie Formularza zamówienia biletów grupowych, który należy dostarczyć osobiście lub wysłać faksem (numer faks 126802154) do 7 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza. Wszelkie zmiany w rezerwacji bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w Dziale Obsługi Widza, w formie pisemnej ( faks, email ), w terminie do 14 dni przed spektaklem. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane. Zarezerwowane bilety należy bezwzględnie wykupić w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza lub najpóźniej 14 dni przed spektaklem. Odpłatność za bilety : kasa teatru (gotówka, karty płatnicze) lub przelewem, przekazem pocztowym na konto teatru, z podaniem numeru rezerwacji. Numer konta : Bank PKO BP 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197. Faktury VAT za zakupione bilety będą wystawiane tylko na podstawie paragonu fiskalnego w ciągu 7 dni od daty sprzedaży (dotyczy firm/instytucji) i 90 dni od daty sprzedaży (dotyczy osób prywatnych). Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów. Kasy teatralne na 30 minut przed spektaklem w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np.: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu. Zwroty zakupionych biletów grupowych będą akceptowane w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed spektaklem, a w przypadku o którym mowa w pkt 9, w terminie uzgodnionym z Działem Obsługi Widza. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi” będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od wpływu do teatru podpisanego oryginału „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi”. Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety. W przypadku rezerwacji grupowej, cena biletu dla opiekuna wynosi 1 zł/os. Bilet dla opieki to miejsce na dostawce przy rzędzie. Dla grup z dziećmi do lat 12 przysługuje 1 bilet opieki na 15 dzieci. W grupach z dziećmi powyżej 12 roku życia przysługuje 1 bilet opieki na 30 dzieci. Ceninik biletów na poszczególne spektakle dostępny w zakładce BILETY. Przy profilach każdego spektaklu jest podana cena jednostkowa. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ludowy.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji biletów. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rezerwacji biletu.

FORMULARZ REZERWACJI

Popularne

KONKURS DLA NAJMŁODSZYCH

Zostań współautorem scenografii do spektaklu „Pippi”. Wystarczy, że narysujesz portret swojej wychowawczyni, a następnie wyślesz nam go mailem na adres promocja@ludowy.pl lub przyniesiesz do Teatru. Wybrane prace zostaną powiększone, wydrukowane i będą zdobić ściany szkolnej klasy, w jednej ze scen spektaklu „Pippi” na podstawie „Pippi Lanstrumpf” Astrid Lindgren, w reżyserii Maćko Prusaka.

Zobacz więcej

REPERTUAR DLA DZIECI W TEATRZE LUDOWYM

Zobacz nasze propozycje, wybierz spośród dziewięciu tytułów i zarezerwuj bilety w Biurze Obsługi Widza.

Zobacz więcej

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Zapraszamy na czytanie fragmentów książek Olgi Tokarczuk. Dołącz do wydarzenia i poznaj szczegóły.

Zobacz więcej