Strefa widza

Zobacz więcej

REZERWACJA GRUPOWA

REZERWACJA GRUPOWA - REGULAMIN

Rezerwacji można dokonać osobiście w Dziale Obsługi Widza Teatru (miejsce : os. Teatralne 23, 31-948 Kraków) lub telefonicznie pod numerem 126802112 / 113, faks 126802154. Rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego, złożonego w formie Formularza zamówienia biletów grupowych, który należy dostarczyć osobiście lub wysłać faksem (numer faks 126802154) do 7 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza. Wszelkie zmiany w rezerwacji bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w Dziale Obsługi Widza, w formie pisemnej ( faks, email ), w terminie do 14 dni przed spektaklem. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane. Zarezerwowane bilety należy bezwzględnie wykupić w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza lub najpóźniej 14 dni przed spektaklem. Odpłatność za bilety : kasa teatru (gotówka, karty płatnicze) lub przelewem, przekazem pocztowym na konto teatru, z podaniem numeru rezerwacji. Numer konta : Bank PKO BP 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197. Faktury VAT za zakupione bilety będą wystawiane tylko na podstawie paragonu fiskalnego w ciągu 7 dni od daty sprzedaży (dotyczy firm/instytucji) i 90 dni od daty sprzedaży (dotyczy osób prywatnych). Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów. Kasy teatralne na 30 minut przed spektaklem w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np.: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu. Zwroty zakupionych biletów grupowych będą akceptowane w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed spektaklem, a w przypadku o którym mowa w pkt 9, w terminie uzgodnionym z Działem Obsługi Widza. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi” będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od wpływu do teatru podpisanego oryginału „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi”. Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety. W przypadku rezerwacji grupowej, cena biletu dla opiekuna wynosi 1 zł/os. Bilet dla opieki to miejsce na dostawce przy rzędzie. Dla grup z dziećmi do lat 12 przysługuje 1 bilet opieki na 15 dzieci. W grupach z dziećmi powyżej 12 roku życia przysługuje 1 bilet opieki na 30 dzieci. Ceninik biletów na poszczególne spektakle dostępny w zakładce BILETY. Przy profilach każdego spektaklu jest podana cena jednostkowa. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ludowy.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji biletów. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rezerwacji biletu.

FORMULARZ REZERWACJI

Popularne

Obrazek

KASY BILETOWE LIPIEC - WRZESIEŃ 2020

Funkcjonowanie KAS BILETOWYCH w okresie lipiec - wrzesień.

Zobacz więcej
Obrazek

SIERPIEŃ W TEATRZE LUDOWYM

Wszystkim, którzy zrezygnowali z zagranicznych wakacji, polecamy podróże teatralne!

Zobacz więcej
Obrazek

VOUCHER – DLACZEGO WARTO GO WYBRAĆ?

Voucher do teatru to idealny prezent dla miłośnika sztuki. Podaruj sobie lub swojemu bliskiemu niezapomniane chwile w Teatrze Ludowym.

Zobacz więcej