Teatr Ludowy realizuje zadanie w ramach Programu Teatr pod nazwą: “70 lat teatru zawodowego w Nowej Hucie — Aktorzy prowincjonalni". Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wynosi 59 800,00 zł

Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków - 59 800,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 132 800,00 zł.

Zadanie polega na napisaniu oryginalnego scenariusza teatralnego “Aktorzy prowincjonalni, czyli pociąg do Hollywood”, inspirowanego filmem Agnieszki Holland i realizacji spektaklu na jego podstawie. Autorem i reżyserem spektaklu jest Michał Siegoczyński.