W celu sprawnego przebiegu procesu wejścia na widownię zwracamy się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze wydrukowanie i przyniesienie ze sobą podpisanego oświadczenia, które zostawicie Państwo u bileterów.
W innym przypadku poprosimy Państwa o wypełnienie oświadczenia na miejscu.