Kontakt

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego 
Justyna Mikoś

Klaudia Chwastek
p.o. Kierownika działu administracyjno -gospodarczego

Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków 

chwastek@ludowy.pl