Kontakt

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego 
Justyna Mikoś

Klaudia Chwastek
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych


Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków 

mikos@ludowy.pl