Kontakt

Kierownik działu literackiego 
Katarzyna Dudek

Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków 

dudek@ludowy.pl
literacki@ludowy.pl