Kontakt

Dział promocji i reklamy
Kierownik działu
Beata Strama
Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków 

promocja@ludowy.pl