Kontakt

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr Ludowy w Krakowie, Osiedle Teatralne 34, 31- 948 Kraków. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Michał Maciołek Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek, adres e-mail: <mailto:iod@ludowy.pl> iod@ludowy.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, realizacja wydarzeń kulturalnych, organizacja konkursów, rezerwacji biletów oraz przesyłania newsletteru. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a, 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a także zgodnie z przepisami podatkowymi lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Widz posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.