JAN NOSAL

ABSOLWENT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ W KRAKOWIE.
WYDZIAŁ AKTORSKI, ROCZNIK 2000.

Archiwalne
Nagrody i wyróżnienia

V Warszataty Szkół Teatralnych - I nagroda w konkursie recytatorskim, 1997.